R&D

R&D

ЧАНГZО ДАКИЈАНСКА НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА АКЦИЈА СД., ДОО

R&D

Технички персонал: 10 лица

IWE: 2 лица

Помогнете им на клиентите да го дизајнираат и развиваат новиот производ.
Богато искуство, високо одговорен, високотехнолошки талент.

25251
IWE-1
IWE-2

ТЕХНОЛОГИЈА

ПРОИЗВОДСТВО